• +977 9843987244
  • info@cpostnews.com
‘राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’ घोषणा कृषि
Nepkids Banner

थप समाचार

 चौतारा र साँगाचोकमा तरकारी संकलन केन्द्र खुल्दै कृषि

चौतारा र साँगाचोकमा तरकारी संकलन केन्द्र खुल्दै

कार्यालय प्रमुख श्रीवास्तव पक्राउ, दुई लाख घुस घामलको बोराबाट बरामद प्रदेश

कार्यालय प्रमुख श्रीवास्तव पक्राउ, दुई लाख घुस घामलको बोराबाट बरामद

हेमजाका कृषकलाई कृषि सामाग्री बितरण कृषि

हेमजाका कृषकलाई कृषि सामाग्री बितरण

स्थानीय विकास निर्माणको अनुगमन गर्दै सुनकोसी गाउँपालिका कृषि,प्रदेश

स्थानीय विकास निर्माणको अनुगमन गर्दै सुनकोसी गाउँपालिका

धानमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानः सर्लाहीमा चैतेधान खेती कृषि

धानमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानः सर्लाहीमा चैतेधान खेती

कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा हाते ट्याक्टर उपलब्ध कृषि

कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा हाते ट्याक्टर उपलब्ध

‘राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’ घोषणा कृषि

‘राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’ घोषणा

प्रतिक्रिया